Lidl Beszállítói kézikönyv: Az auditok és szabványrendszerek jelentősége

Magyarországon az európai uniós szabályozásnak is megfelelő jogszabályokkal és rendeletekkel védik a fogyasztók érdekeit. A vásárlók – különösképpen a saját márkás termékek esetében – biztosak akarnak lenni abban, hogy az élelmiszerek minősége megfelel az előírásoknak, és élelmiszer-biztonsági szempontból kifogástalanok.

Az élelmiszerlánc minden résztvevőjétől alapvető elvárás tehát, hogy az általa előállított vagy forgalmazott termékek teljes körű biztonságosságát és minőségét szolgáló minőségirányítási és élelmiszer-biztonsági rendszert hozzon létre és működtessen, megfelelő eljárások és technológiák alkalmazásával.

Az élelmiszer-biztonsági rendszerek közül egyedül a HACCP bevezetése és működtetése jogszabályi követelmény, a rendelkezésre álló egyéb előírás, szabvány alkalmazása önkéntes a gyártók számára.
Az élelmiszeriparban használatos szabványok részben az ISO 9001 minőségirányítási rendszer felépítését követik, kiegészítve az élelmiszeripar sajátosságaival és a HACCP rendszerrel kapcsolatos elvárásokkal.
A Lidl Magyarország által támogatott GFSI (Globális Élelmiszer-biztonsági Kezdeményezés) követelményrendszerének célja, hogy teljesítse a vevői, élelmiszer-biztonsági és jogszabályi követelményeket. Előnye, hogy a szabványok egységesek, mindenkire alkalmazhatók, a világ szinte bármely pontján elismertek, valamint hogy külső, harmadik, független fél által tanúsíttathatók, auditálhatók.

Az audit feladata tehát, hogy felülvizsgálja és tényekkel alátámassza, hogy a rendszer, a termék vagy a folyamat megfelel a minőségi és élelmiszer-biztonsági előírásoknak.
A GFSI azokat az élelmiszer-biztonsági standardokat fogadja el, amelyek kielégítik a következő alapvető követelményeket:
• az élelmiszer-biztonsági rendszer tartalmát tekintve megfelelő menedzsmentrendszert működtetnek, megfelelnek a jó gyártási, mezőgazdasági és elosztási gyakorlat szabályainak, és kimerítő kockázatelemzésen alapulnak,
• az auditot kvalifikált, akkreditált tanúsítószervezet szabályozott gyakorisággal végzi, amelynek során a rendszer megfelel a GFSI minimális követelményeinek.

A GFSI által jóváhagyott és a Lidl Magyarország által elfogadott – nemzetközileg széles körben elismert – szabványok az IFS Food és a BRCFood szabványok jelenleg érvényes verziói.