Nagy érdeklődés az első Lidl Akadémia Plusz beszállítói fórumon

Nagy sikerrel, közel 80 résztvevővel zárult a Lidl Akadémia Plusz első rendezvénye szeptember 29-én a Holiday Inn Budaörsben. A Lidl megújult beszállítói edukációs programjának első állomásán a húst és húskészítményeket előállító, gyártó cégek képviselőinek lehetőségük volt négyszemközt is egyeztetni az őket érdeklő kérdésekről a Lidl beszerzési munkatársaival és a rendezvényen előadó szakemberekkel.

Az idén indított Lidl Akadémia Plusz többlépcsős edukációs program szerves része annak a folyamatnak, amelyet a diszkontlánc hét éve indított el „Lidl a magyar beszállítókért” címmel, hogy növelje a hazai beszállító partnereinek körét, és ezáltal is támogassa a magyar termelők piacra jutási lehetőségeit és versenyképességét. E program keretében jött létre 2016-ban a Lidl Akadémia rendezvénysorozat is, amely idén Lidl Akadémia Plusz néven jelentkezik, komplexebb szolgáltatást nyújtva.

A Lidl Akadémia Plusz: többlépcsős edukációs program

A most indult Lidl Akadémia Plusz fókuszában a hazai friss áruk piacának szereplői állnak. A cél, hogy közülük olyan értékes és felkészült beszállítókkal tudjon a Lidl Magyarország hosszú távú kapcsolatokat kiépíteni, akik a jövőben a jelenleg 185 üzletet működtető országos lefedettséggel rendelkező élelmiszer-kiskereskedelmi lánc partnerei lehetnek.

Ennek elérése érdekében újította meg korábbi programját a Lidl, és több szempontból is új elemekkel bővítve hirdette meg a potenciális beszállítóknak szóló projektjét, a Lidl Akadémia Plusz-t. A program lehetőséget biztosít a hazai friss áruk (hús és húskészítmények, pékáruk és sütőipari termékek, tej és tejtermékek, valamint zöldség-gyümölcs) termelőknek és gyártóknak, hogy ingyenesen vegyenek részt egy több csatornán futó edukációs továbbképzésen. Ezáltal értékes és felkészült beszállítói legyenek egy országos lefedettséggel bíró áruházláncnak. A szakmai rendezvényen nem csak szakmai előadások meghallgatására van lehetőség, de arra is, hogy a szünetekben a résztvevők rövid személyes beszélgetésben feltehessék kérdéseiket a Lidl beszerzési munkatársainak és a programban előadó piaci szakembereknek. Új eleme továbbá a Lidl Akadémia Plusznak, hogy az egy-egy szektorra koncentráló tervezett szakmai fórumokon túl a potenciális partnerek heti rendszerességgel ingyenes hírlevélből is értesülhetnek a friss áruk piacát érintő aktuális kérdésekről, illetve Lidl Akadémia Plusz címen hasznos, és praktikus beszállítói kézikönyvet is kézhez kapnak. Ez kiadvány a gyakorlati szempontrendszer gyűjteménye ahhoz, milyen elvárásoknak kell megfelelni a Lidl beszállító partnereinek, ezzel is támogatva a fejlődésben az arra fogékony termelőket.

lidl akadémia plusz előadás

Szakmai program

Fókuszban a húsok és húskészítmények

A most lezajlott fórumon a hús és húskészítmények piaca volt terítéken. A szakmai előadások részben az érintett piacokról – a szektor két legnagyobb forgalmat adó vörös húsok és a baromfihúsok piacáról – adtak aktuális helyzetjelentést, de szó volt potenciális termékfejlesztési trendekről, a minőségirányítási és élelmiszerbiztonsági auditok jelentőségéről, finanszírozási lehetőségekről, és a nyomonkövetésről is.

Mire kell felkészülnie a húsiparnak?

Éder Tamás, a Hússzövetség elnöke a „Húsok és húskészítmények iránti kereslet módosulása, avagy mire kell felkészülnie a húsiparnak” című előadásában többek között beszélt az iparszerűen előállított húskészítmények „PR-problémáiról”. Az elnök szerint ma már az ágazatnak számolnia kell például az állatjóléttel kapcsolatos társadalmi érzékenység erősödésével, az állati eredetű termékek ökológiai lábnyomával kapcsolatos fogyasztói véleményekkel, a vegetarianizmus népszerűségének növekedésével, a vörös húsok túlzott fogyasztásához kötődő egészségügyi problémák túldimenzionálásával. Ezekre megfelelő válaszokat kell adnia a piacnak. Jó eszközök lehetnek erre például a folyamatos termékfejlesztések, de az átgondolt és átfogó edukációs programok is. Az innovációknak számos, a minőséghez, a fenntartható gondolkodáshoz, és egyéb változó, folyamatosan bővülő fogyasztói elvárásokhoz kell alkalmazkodniuk, ha versenyképesek szeretnének maradni a piacon. Ezért minden piaci szereplőnek törekednie kell a transzparens működésre, az élelmiszerbiztonság maximális biztosítására az ágazat presztízsének a megőrzése érdekében – hangsúlyozta a Hússzövetség elnöke.

 

 

Kilátások és lehetőségek a baromfipiacon

Dr. Csorbai Attila, a Baromfi Terméktanács igazgatója az elmúlt hónapok történései tükrében felvázolta a baromfiágazat jelenlegi helyzetét, forgalmának változásait, az export-import, a belföldi forgalom alakulását. Beszélt arról, hogy a pandémia hatására bekövetkező HORECA „leállás” jelentős forgalomcsökkenést okozott a piacon. Tovább rontotta a baromfiágazat helyzetét a szintén a szektort sújtó madárinfluenza is, ami tovább nehezítette az értékesítési lehetőségeket, áruellátást. A Baromfi Terméktanács igazgatója ugyanakkor hangsúlyozta azt is, hogy a kialakult negatív hatások új lehetőségeket is kínálnak a piaci szereplők számára, hiszen a jelentősen csökkenő HORECA forgalmat azért némiképp ellensúlyozta az, hogy megnövekedett az otthonfőzés szerepe, így erősödni látszik a kiskereskedelmi értékesítés szerepe az ágazatban. A fogyasztás szerkezetében bekövetkezett változások növelték a félkész termékek és készítmények iránti igényt, melyek további innovációs lehetőségeket biztosítanak a piaci szereplők számára. Az exportpiacok szűkülése pedig a belföldi értékesítés súlyának erősödését vetíti el – fejtette ki Csorbai Attila.

Erősödik a funkcionális termékek iránti igény

Dr. Némedi Erzsébet, az Expedit Nodum Kft. igazgatója előadásában a húsiparban megfigyelhető innovációs trendekről hozott érdekes példákat. Előadásában megerősítette, hogy az élelmiszerszektorban, így a húspiacon is a fejlesztések mozgatórugói elsősorban az organikus és vagy a bioélelmiszerek gyártásának bővítése (az EU-ban a teljes élelmiszerforgalom 16%-át teszi ki), a nemzeti vagy regionális sajátosságoknak megfelelő speciális élelmiszerek és a funkcionális élelmiszerek változatainak bővítése. Ez utóbbit igazolja, hogy kifejezetten erős a fogyasztókban az egészségük megőrzésének igénye. Kutatási adatok szerint a megkérdezettek 67 százaléka többet szeretne tenni egészsége érdekében, ami a táplálkozásukat is befolyásolja. Így különösen nagy érdeklődést mutatnak az olyan élelmiszerek iránt, amelyek megjelenésükben a szokványos élelmiszerekhez hasonlítanak, a tápértékükön túl azonban további élettani előnyöket is biztosítanak számukra. A magyar fogyasztók 17%-a vásárol tudatosan funkcionális élelmiszereket. Ami jó ok arra a tanácsadóként működő élelmiszermérnök szerint, hogy ez irányba gondolkozzanak azok a cégek, amelyek plusz értékkel bíró hústermékekkel szeretnének megjelenni a piacon. A szakember jó néhány, a világban már tesztelt kísérletről, vagy alkalmazott módszerről is beszélt, amely vagy az alapanyagok kezelését, vagy újszerű technológiai módszerek bemutatását szolgálják, és akár a húsipar „újra-feltalálására” is ösztönözheti a piaci szereplőket.

A minőség garanciája az audit

Kuruczné Sárközi Mária, audit tanácsadó a minőségirányítási és élelmiszerbiztonsági rendszer auditok jelentőségéről adott tájékoztatást a résztvevőknek. Előadásában hangsúlyozta, hogy ma már a biztonságos, egyenletes termék minőségbiztosítása alapfeltétel az üzleti életben. Ennek teljesítése pedig csak az egymásra épülő kritériumrendszerek szigorú betartásával lehetséges. Az előadó részletesen ismertette a Lidl által a beszállítóktól elvárt tanúsítványokat, szabványokat, és felvázolta, ezek hogyan épülnek egymásra, hogyan biztosítják együttesen a kereskedelmi lánc által megkövetelt minőséget. Az audit tanácsadó gyakorlati tanácsokat is adott arra vonatkozóan, hogyan kell és érdemes felkészülni az auditokra a biztos siker érdekében.

Segítség lehet a pályázati forrás

Andorka Miklós, a MAPI Kft. stratégiai igazgatója előadásában a fejlesztésekhez elég pénzügyi forrással nem rendelkező vállalkozásoknak adott tájékoztatást a 2022 decemberéig igénybe vehető pályázati lehetőségekről. Mint ahogy előadásában elmondta, a Gazdaságvédelmi akcióterv által biztosított források 3 fázisban vehetők igénybe. A felvázolt lehetőségek között egyaránt szerepelt mikro, kis- és középvállalkozások, és közép- és nagyvállalkozások számára kínált konstrukció. A stratégiai igazgató ezek közül többek között részletesen beszélt az idén kialakult helyzet miatt hátrányos helyzetbe került cégek megsegítésére létrehozott Versenyképesség Növelő Támogatási Programról, amelyet legalább 25%-os árbevétel vagy megrendelésállomány csökkenést elszenvedő közép- és nagyvállalatok vehetnek igénybe. A vissza nem térítendő támogatás mértéke legfeljebb 800 ezer euró értékű lehet, és feltétel az is, hogy ne csökkenjen a vállalkozásnál a foglalkoztatottak száma, tájékoztatott Andorka Miklós.

Gyors finanszírozás faktoringgal

Major-Maróthy Zsolt, a Magnet Faktor ügyvezetője a finanszírozás egy másik alternatíváját vázolta fel a résztvevők számára. A „Bevétel a számlázás napján faktoring finanszírozással” beszédes című előadásával a faktoring lehetőségeiről beszélt a Lidl Akadémia Plusz résztvevőinek. Az előnyök között kiemelte, hogy ez a módszer azonnali fizetést, hosszabb fizetési határidőt biztosít, szabadon felosztható a keret, akár 1 napon belül is elintézhető, időszakosan is igénybe vehető. Az ügyvezető nyomatékosan felhívta arra is a figyelmet, hogy ezt a finanszírozási formát a kezdő vállalkozások számára különösen ajánlja, mert a faktoring alkalmazása fedezetet sem igényel.

Fogyasztói bizalmat is épít a nyomonkövetés

Vatai Krisztina, a GS1 Magyarország üzletfejlesztési igazgatója előadásában a nyomonkövetés nyújtotta gyakorlati előnyökről és a szükségességéről beszélt a hallgatóságnak. Ahogy előadásában elmondta, a nyomonkövetés ma már azon túl, hogy a jogszabályi megfelelés alapfeltétele is, számos ponton segíti a vállalkozások működését. Biztosítja a termék visszahívására a felkészülést, erősíti a fogyasztók biztonságérzetét, miszerint visszaellenőrizhető a termék eredete, útja a termeléstől a fogyasztó asztaláig, hatékony eszköz lehet a hamisítás elleni küzdelemben, illetve a marketingstratégiában is támogatást nyújt. Az előadó egyebek mellett egy bécsi hentesmester példáját hozta fel, aki saját bőrén is megtapasztalta, hogy az általa használt GS1 nyomonkövetési rendszer hogyan segítette fogyasztói bizalmának erősítését hústermékei iránt, és hogy még új értékesítési csatornákat is hozott a termékek útjának biztonságos követése számára.

A Lidl keresi az új együttműködési lehetőségeket! Mit vár el a beszállítóktól?

Lidl Akadémia Plusz szakmai programjának zárásaként Kovács Tibor, a Lidl food beszerzési igazgatója előadását a vállalat eddig elért hazai és nemzetközi eredményeinek felvázolásával kezdte. A Lidl nemzetközi sikere 1973-ban kezdődött, ma már Európa 32 országában működik a diszkontlánc. A kontinens legnagyobb diszkont élemiszer-áruházláncaként összesen több mint 11 200 áruházat működtet világszerte. Hazai térhódítása 2004-ben indult 12 üzlet és egy logisztikai központ megnyitásával. Az elmúlt 16 évben az FMCG kiskereskedelmi láncok üzleti rangsorában a 2. helyre küzdötte fel magát. Jelenleg 185 áruházat üzemeltet, ezek ellátását három logisztikai központból – Székesfehérvár, Hejőkürt, Szigetszentmiklós – végzi, a negyedik logisztikai központ építését az idén kezdték el, Ecseren. A Lidl Magyarország több mint 7000 munkahelyet biztosít ma Magyarországon.

A Lidl sikereinek kulcsát az előadó röviden a következőképpen foglalta össze: „Egyszerűség, minőség, frissesség, aktuális árucikkek, és megfelelés a mindenkori vásárlói igényeknek.” A food beszerzési igazgató a Beszállítói programjuk eddig elért sikereit számokkal igazolta. A 2013. márciusi indulás óta napjainkra közel 500 hazai beszállító több mint 700-féle terméke van jelen 24 országban a Lidl Magyarország által. A hazai áruházak polcain a magyar termékek aránya közel 60 százalékos. A jelen és közeljövő egyik legfontosabb célja, hangsúlyozta a food beszerzési igazgató, hogy tovább növeljék ezt az arányt, hogy új beszállítóikkal együtt tudjanak fejlődni, és újabb és újabb lehetőségeket tudjanak biztosítani arra, hogy a magyar termékek minél több külföldi Lidl áruház polcaira is eljussanak.

„Többek között ezért is vagyunk ma is itt, és ezért is hoztuk létre a Lidl Akadémia Plusz többlépcsős edukációs programot, hogy minél több alkalmunk legyen találkozni potenciális partnereinkkel a személyes találkozások révén, hogy megismerhessük egymást, a közös együttműködési lehetőségeket. Mi hosszú távra tervezünk, és szeretnénk, ha ebben minél több hazai beszállítói partnerre találnánk, zárta előadását és a szakmai programot a Lidl food beszerzési igazgatója.

A Lidl Akadémia Plusz programsorozat, novemberben pékáruk és sütőipari termékek beszállítóinak találkozójával folytatódik. A Store Insider online felületein folyamatos információkkal szolgálunk a további részletekről.

LAP rapid randi